lørdag den 31. marts 2018

2. Påskedag, anden række

Min tro løber om kap med dem, der så det. Og den er sart...

218, 236 -- 369, 245

Teksten:
Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. 2 Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« 3 Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. 4 De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; 5 han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. 6 Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der 7 og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. 8 Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. 9 Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. 10 Disciplene gik så hjem igen.
Den opstandne Jesus og Maria Magdalene
11 Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven 12 og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. 13 De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« 14 Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. 15 Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« 16 Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder Mester. 17 Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« 18 Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,« og at han havde sagt dette til hende.
Johannes 20,1-18 tekst slut

Hvem er den elskede, ukendte discipel? Det er dig, min elskede. Til jul kan vi spørge: "Hvad sker der for dig?" Og svare: "Der sker det for mig, at verden er fuld af sang, himlen er åben og jeg elsker dig." Anden påskedag kan vi spørge:"Hvad sker der med dig?" Og svare: "Jeg er den elskede discipel, som løber om kap med førstehåndsvidnerne og ser og tror og er sart og ulykkelig i troen, men bliver trøstet af min levende herre ... " tænk at have en herre. En herre, som byder mig at tro og elske.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar